Universitat Rovira i Virgili

Avaluació continuada del grau d'Història

Primer curs

Primer quadrimestre

Setmana Data SC Antiguitat SC Edat Mitjana Tècniques Artístiques Llenguatges Artístics Geografia I
1 10-14 set.          
2 17-21 set.          
3 24-28 set.          
4 01-05 oct. Prova mapa POA     Comentari text  
5 08-12 oct.         Pràctica 1
6 15-19 oct.     Lliurament treball    
7 22-26 oct.     1a prova    
8 29-02 nov. Prova escrita POA   Pràctica: Montserrat   Sortida pràctiques
9 05-09 nov.   1a Prova escrita     Ressenya sortida
10 12-16 nov. Prova mapa Egipte        
11 19-23 nov.   Pràctiques externes   Pràctiques externes  
12 26-30 nov.          
13 03-07 des.         Pràctica 2
14 10-14 des.          
15 17-21 des. Comentari text Egipte   2a prova i treball   Prova mixta
16 07-11 gen. Prova escrita Egipte 2a prova escrita Prova escrita Prova escrita  
17 14-18 gen.          
18 21-25 gen.          
19 28-01 feb.         2a convocatòria

Segon quadrimestre

Setmana Data SC Edat Moderna Iconografia Geografia II Literatura Filosofia Antropologia Problemes
1 04-08 feb.              
2 11-15 feb.              
3 18-22 feb.              
4 25-01 mar.              
5 04-08 mar.              
6 11-15 mar.              
7 18-22 mar.              
8 25-29 mar.              
9 01-05 abr.              
10 08-12 abr.              
11 15-19 abr.              
12 22-26 abr.              
13 29-03 mai.              
14 06-10 mai.              
15 13-17 mai.              
16 20-24 mai.              
17 27-31 mai.              
18 03-07 jun.              
19 10-14 jun.              
20 17-21 jun.              
21 24-28 jun.              

Segon curs

Primer 1uadrimestre

Setmana Data SC Antiguitat SC Edat Mitjana Tècniques Artístiques Llenguatges Artístics Geografia I
1 10-14 set.          
2 17-21 set.          
3 24-28 set.          
4 01-05 oct.          
5 08-12 oct.          
6 15-19 oct.          
7 22-26 oct.          
8 29-02 nov.          
9 05-09 nov.          
10 12-16 nov.          
11 19-23 nov.          
12 26-30 nov.          
13 03-07 des.          
14 10-14 des.          
15 17-21 des.          
16 07-11 gen.          
17 14-18 gen.          
18 21-25 gen.          
19 28-01 feb.          

Segon 1uadrimestre

Setmana Data SC Edat Moderna Iconografia Geografia II Literatura Filosofia Antropologia Problemes
1 04-08 feb.              
2 11-15 feb.              
3 18-22 feb.              
4 25-01 mar.              
5 04-08 mar.              
6 11-15 mar.              
7 18-22 mar.              
8 25-29 mar.              
9 01-05 abr.              
10 08-12 abr.              
11 15-19 abr.              
12 22-26 abr.              
13 29-03 mai.              
14 06-10 mai.              
15 13-17 mai.              
16 20-24 mai.              
17 27-31 mai.              
18 03-07 jun.              
19 10-14 jun.              
20 17-21 jun.              
21 24-28 jun.