Universitat Rovira i Virgili

Prehistòria, arqueologia i història fins el primer mil·lenni

L'estudiant ha d'escollir 30 ETCS dins de l'oferta d'assignatures que hi ha a continuació. Aquesta menció pretén aprofundir en aquests períodes concrets, com el Quaternari, l'Edat Antiga i l'Antiguitat Tardana.

Menció: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA FINS EL PRIMER MIL·LENNI (30 ects)

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS

12204223

Història de l'Antiguitat Tardana i Primera Edat Mitjana

6

12204257

Història i Arqueologia de Grècia

6

12204256

Història i Arqueologia de Roma

6

12204258

Orígens de la Humanitat

6

12204225

Paleografia

6

12204224

Protohistòria de la Mediterrània

6

12204501

Pràctiques Externes I

6

12204502

Pràctiques Externes II

6