Universitat Rovira i Virgili

Història de les formacions socials i polítiques

L'estudiant ha d'escollir 30 ETCS dins de l'oferta d'assignatures que hi ha a continuació. Aquesta menció té l'objectiu d'ampliar la formació diacrònica i general de l'historiador.

Menció: HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I POLÍTIQUES (30 ects)

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS

12204245

Conflictes del segle XX

6

12204244

Història Contemporània de les Dones

6

12204223

Història de l'Antiguitat Tardana i Primera Edat Mitjana

6

12204236

Història dels Estats Units

6

12204256

Història i Arqueologia de Roma

6

12204225

Paleografia

6

12204224

Protohistòria de la Mediterrània

6

12204235

Segle XVIII: La Il·lustració

6

12204501

Pràctiques Externes I

6

12204502

Pràctiques Externes II

6