Universitat Rovira i Virgili

Història de les societats contemporànies

L'estudiant ha d'escollir 30 ETCS dins de l'oferta d'assignatures que hi ha a continuació. La menció aprofundeix en l'estudi de la contemporaneïtat i l'actualitat.

Menció: HISTÒRIA DE LES SOCIETATS CONTEMPORÀNIES (30 ects)

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS

12204245

Conflictes del Segle XX

6

12204239

Franquisme i Transició a la Democràcia

6

12204244

Història Contemporània de les Dones

6

12204236

Història dels Estats Units

6

12204242

Història Social (Segles XIX-XX)

6

12204501

Segle XVIII: La Il·lustració

6

12204501

Pràctiques Externes I

6

12204502

Pràctiques Externes II

6