Universitat Rovira i Virgili

Maria Isabel Panosa Domingo

MARIA ISABEL PANOSA DOMINGO

DADES GENERALS : 

M. Isabel Panosa Domingo és doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona.  Ha ensenyat a les universitats de Sàsser, Colònia, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona. Ha desenvolupat i participat en projectes de recerca sobre epigrafia, iconografia i didàctica dels museus i del patrimoni. És autora de diversos articles científics i llibres, entre els quals De Kese a Tàrraco, Premi Tarragonès Lucius Licinius Sura 2007 (editat per Arola Editors, Tarragona 2009). Actualment és investigadora adscrita a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. També lidera el grup de reconstrucció històrica i musical Arqueoescena (www.arqueoescena.eu).

En aquest moment imparteix a la URV les assignatures següents:  Laboratori de l'assignatura de Didàctica de les ciències socials; Tutorització de pràctiques i de treball de fi de màster del Màster d'Educació Secundària

ÚLTIMES PUBLICACIONS: 

- M. Isabel de En el areópago de Atenas, Clua, Josep Antoni, Editorial Club Universitario, Sant Vicente (Alicante), 2016 publicat a , Estudios Clásicos, 151, Madrid, 2017, p. 208-209.

- Panosa, M. I., "De les fonts antigues a l'escena contemporània. Arqueoescena: un pont entre el passat i el present", METHODOS. Revista de didàctica dels estudis clàssics, 3, p. 55-66.

- Panosa Domingo, M. I., "The musealization of archaeological sites. Some reflections and guidelines", Conservation & Management of Archaeological Sites, 17, Issue 2,2015, p. 159-174. SCOPUS, Carhus+B / 10.8 (ICDS).

- Ferrer, J.; Panosa, M. Isabel, "Peregrinus et fidelis (pelegrí i fidel)", Anuari. Memòria anual de l'Associació Cultural Sant Fructuós, 15, p. 25-35.

- Panosa, M.I., Inscripcions ibèriques de les comarques de Tarragona (IICT), Trama 2, ICAC, Tarragona.