Universitat Rovira i Virgili

Rosa Ricomà Vallhonrat

|Alt imatge columna esquerra|

ROSA MARIA RICOMÀ VALLHONRAT

DADES GENERALS : 

Rosa Maria Ricomà és prfessora associada de la nostra casa desde el curs 2004-2005, impartint Museologia (I i II) i Interpretació del Patrimoni Artístic. A més és directora del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona obtingut al 1998 a partir de concurs-oposició. Te estudis superiors en Museologia i Museografia Didàctica. Cal destacat que és membre corresponent per Tarragona de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i el de San Fernando de Madrid. 

Últimes publicacions: