Universitat Rovira i Virgili

Ethel Ann Allué Martí

|Alt imatge columna esquerra|

ETHEL ANN ALLUÉ MARTÍ

DADES GENERALS : 

Nascuda a Oklahoma City (Estats Units) l'any 1970 és Llicenciada en Historia i Geografia per la Universitat Rovira i Virgili (URV), posgraduada (Diplome d'Études Approffondies) a la Université des Sciences et Téchniques de Montpellier (França, 1993-94) i Doctora en Història per la URV (2002). Especialista en antracologia amb formació en palinologia i carpologia. Ha realitzar estades predoctorals i postdoctorals en centres de recerca europeus: Laboratoire de Environnement, Anthracologie et Action de l'Homme (Montpellier 1998, 2000), Instituto Politécnico de Tomar (Portugal 1998-99), Institute de Paléontologie Humaine (Paris, 1995), Institut of Archaeology (UCL) (Londres, 2005-06).

Ha participat en 38 projectes de recerca estatals i de diverses institucions europees, asiàtiques i nord-americanes (UdG, UB, UAB, CENIEH, UAM, Gibraltar Mus., U. Cambridge, Cardiff U. i UCL (GB), Ucon (EU), IVPP (Xina), U. Tübingen (AL)). Ha participat en 20 projectes de recerca vinculats a excavacions arqueològiques a Euràsia essent responsable del mostreig i estudi de les restes de carbó. Ha co-dirigit projectes d'excavació d' Azokh cave (Nagorno-Karabakh, 2010) i Cau del Roure (Girona, 2013-2015). Investigadora principal d'un projecte de col·laboració internacional amb Xina (CONE2010007).

Ha participat en 59 congressos, com assistent i/o  presentació de comunicacions o posters. Ha estat membre del comitè organitzador del 1er Congreso de estudiantes de Prehistoria (Tarragona 2003), del Workshop First Peopling of Eurasia (Shanghai 2010) i co-organitzadora de 3 sessions del UISPP2014 que han permès editar 1 llibre i 3 volums a Quaternary International. Ponent convidada en 8 ocasions, convidada en 6 ocasions per realitzar conferències sobre antracologia.

Ha publicat 50 (scopus) treballs en revistes internacionals indexades; 49 actes de congressos i capítols de llibre. Ha co-dirigit 2 Tesis doctorals, 10 treballs de fi de Màster, 2 treballs de fi de grau. 

Ha impartit docència en el marc de la Llicenciatura, Grau i Màster de la URV. En l'actualitat imparteix assignatures de Grau a la URV i UOC. Realitza activitats de transferència del coneixement a través dels diferents mitjans que coordina l'IPHES i gestiona 2 blogs https://fuelenergyandarchaeology.wordpress.com/ i https://posterexhibition.wordpress.com/.

ÚLTIMES PUBLICACIONS: