Universitat Rovira i Virgili

Antoni Canals Salomó

|Alt imatge columna esquerra|

ANTONI CANALS SALOMÓ

DADES GENERALS : 

Antoni Canals és personal investigador de la URV. Els seus Grups de Recerca són l'IPHES ( Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i AUTOQUAT - Autoecologia Humana del Quaternari. Les principals línies de recerca en les quals ha treballat es podrien resumir en: Territori i ocupacions humanes a l'entorn de la Sierra de Atapuerca; El poblament prehistòric d'Extremadura i del SW peninsular; Arqueoestratigrafia; Arqueologia espacial i del territori i Sistemes d'informació en arqueologia.

L'Antoni compta amb dos premis de recerca. Premi a la recerca PRINCE RAINIER III DE MONACO 2010. Institut de Paléontologie Humaine (París) i Premi IGE 2013 (Inspección General del Ejército), Cáceres, per les tasques desenvolupades en el marc del projecte Primeros Pobladores de Extremadura en la socialització del jaciment plistocè de la cova de Santa Ana (Cáceres). També ha obtingut dierses patents i models d'utilitat les dues principals són: Giménez A., Cerez R., Calderón L., José Luis Pons Rovira, Fernando Seco Granja, Fernando Morgado Rodríguez, Luis Jenaro Barios Bravo, Salvador Ros Torrecillas, Antoni Canals Salomó (2009): Dispositivo sensorial basado en ultrasonidos para medir coordenadas de objetos, en particular, de hallazgos en excavaciones arqueológicas. Sol·licitud: 200302312. Titular: CSIC (UE - Mundial) i Antoni Canals, David Guerra (2010): ARCHE·e System. Sol·licitud: T-511-2009 (España 02/2010/3019). Titular: Universitat Rovira i Virgili / IPHES. Explotació: AL-Top Topografia, SA.

Últimes publicacions: