Universitat Rovira i Virgili

Francesc Burjachs Casas

francesc.burjachs(ELIMINAR)@urv.cat

Phone: (34) 977943003

|Alt imatge columna esquerra|

ADJUNCT LECTURER AND INVESTIGATOR - ICREA

Research lines:

Webs of interest: 

http://www.icrea.cat/Web/ScientificStaff/Francesc-Burjachs-Casas-121

Last publications:

Martínez, K.; Garcia, J.; Burjachs, F.; Yll, R.; Carbonell, E. (2014). Early human occupation of Iberia: the chronological and palaeoclimatic inferences from Vallparadís (Barcelona, Spain). Quaternary Science Reviews, 85: 136-146.

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379113004691

Expósito, I.; Burjachs, F.; Llàcer, P. (2014). VII: Análisis palinológico. In: López-Recio, M.; Morín de Pablos, J.; Silva, P.G. (eds.): El yacimiento paleolítico del 12 de Octubre. Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares: 89-101. MArq SPhA Audema, Serie Prehistoria Antigua, Madrid.

 [ISBN: 978-84-616-8456-4 ; DL: M-5618-2014]

Jiménez-Moreno, G.; Burjachs, F.; Expósito, I.; Oms, O.; Carrancho, Á.; Villalaín, J.J.; Agustí, J.; Campeny, G.; Gómez de Soler, B.; van der Made, J. (2013). Late Pliocene vegetation and orbital-scale climate changes from the western Mediterranean area. Global and Planetary Change, 108: 15-28.

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113001379 [Ranking Revista: 24/170; Quartil 1].

Vaquero, M.; Allué, E.; Bischoff, J.L.; Burjachs, F.; Vallverdú, J. (2013). Environmental, depositional and cultural changes in the Upper Pleistocene and Early Holocene: The cinglera del Capelló sequence (Capellades, Spain). Quaternaire, 24 (1): 49-64. [ISNN: 1965-0795].

 [http://quaternaire.revues.org/index6481.html] [Ranking Revista: 112/170; Quartil 3].

Forgia, V.; Martín, P.; López García, J.M.; Ollé, A.; Vergès, J.M.; Allué, E.; Angelucci, D.E.; Arnone, M.; Blain, H.-A.; Burjachs, F.; Expósito, I.; Messina, A.; Picornell, Ll.; Rodríguez, A.; Scopelliti, G.; Sineo, L.; Virruso, G.; Alessi, E.; Simone, G. di; Morales, J.I.; Pagano, E.; Belvedere, O. (2013). New data on Sicilian prehistoric and historic evolution in a mountain context, Vallone Inferno (Scillato, Italy). Comptes Rendues Palevol, 12 (2): 115-126.

 http://dx.doi.org/10.1016/j.crpv.2012.11.002 [No catalogada a CARHUS Plus].

Blain, H.-A.; Cuenca Bescós, G.; Burjachs, F.; López García, J.M.; Lozano Fernández, I.; Rosell, J. (2013). Early Pleistocene palaeoenvironments at the time of the Homo antecessor settlement in the Gran Dolina cave (Atapuerca, Spain). Journal of Quaternary Science, 28 (3): 311-319.

 http://dx.doi.org/10.1002/jqs.2622 [AGAUR-CARHUS Plus: A; Quartil 1].

Antolín, F.; Piqué, R.; Ballesteros, A.; Burjachs, F.; Buxó, R.; Mensua, C.; Edo, M. (2013). Changes in the interaction between society and the environment from the Mesolithic (10300-8500 cal BC) to the Early Neolithic (c. 5400 cal BC) in Can Sadurní Cave (Begues, Barcelona province, Spain). A view from the archaeobotanical data. BAR International Series, 2486: 19-29. [In: F. Damblon (ed.): Proceedings of the Fourth International Meeting of Anthracology: Brussels, 8-13 September 2008, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Archaeopress, Oxford. ISBN: 978.1.4073.1100.5. [British Archaeological Reports, International Series, vol. 2486].

Ferreira, C.; Allué, E.; Burjachs, F.; Rosina, P.; Oosterbeek, L. (2013). Dados Arqueobotânicos do Alto Ribatejo - Perspectivas Futuras. Arkeos ' Perspectivas em diálogo, 34: 153-159.

 [In: Cruz, A.R.; Graça, A.; Oosterbeek, L.; Rosina, P. (eds.): I.º Congresso de Arqueologia do Alto Ribatejo. CEIPHAR, Tomar.

 Homenagem a José da Silva Gomes; ISSN: 0873-593X; ISBN: 978-989-97610-6-3; D.L.: 108 463/97; 11-12 Novembro 2011, Centro Cultural Vila Nova da Barquinha; http://www.ipt.pt/congressoarqueologia/?pagina=programa].

López Sáez, J.A.; Iriarte, M.J.; Burjachs, F. (2013). Arqueopalinología. In: M. García Díez; L. Zapata (eds.): Métodos y técnicas de análisis y estudio en arqueología prehistórica. De lo técnico a la reconstrucción de los grupos humanos: 273-289. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco / Euskal Erriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Gasteiz. ISBN: 978-84-9860-855-7; DL: BI-1097-2013.

Genera, M.; Burjachs, F.; Expósito, I.; Rosell, J.; Saladié, P. (2013). Paleoecologia i gestió dels recursos de l'entorn. In: Genera i Monells, M. (ed.): La conca minera del Priorat. L'establiment del Puig Roig del Roget, El Masroig. I. El medi natural: 139-162. Ajuntament del Masroig; Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura; Diputació Tarragona. Tarragona. [ISBN: 978-84-938588-4-1; DL: T-900-2013]

Catalán, J.; Pèlachs, A.; Gassiot, E.; Antolín, F.; Ballesteros, A.; Batalla, M.; Burjachs, F.; Buchaca, F.; Camarero, Ll.; Clemente, I.; García, D.; García-Díaz, V.; Giralt, S.; Jordana-Lluch, L.J.; Madella, M.; Mazzuco, N.; Mur, E.; Ninyerola, M.; Obea, L.; Oltra, J.; Pérez-Obiol, R.; Piqué, R.; Pla-Rabés, S.; Rivera-Rondón, C.; Rodríguez, J.M.; Rodríguez, D.; Sáez, A.; Soriano, J.M. (2013). Interacció entre clima i ocupació humana en la configuració del paisatge vegetal del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. In: IX Jornades sobre recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici / La investigació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 211-220. Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Barcelona / Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. [IX Jornades sobre recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Boí (Alta Ribagorça), 17, 18 i 19 d'octubre de 2012].

Catalán, J.; Pèlachs, A.; Gassiot, E.; Antolín, F.; Ballesteros, A.; Batalla, M.; Burjachs, F.; Buchaca, F.; Camarero, Ll.; Clemente, I.; Clop, X.; García, D.; García, V.; Giralt, S.; Jordana Lluch, L.J.; Madella, M.; Mazzuco, N.; Mur, E.; Ninyerola, M.; Obea, L.; Oltra, J.; Pérez-Obiol, R.; Piqué, R.; Pla-Rabés, S.; Rondón, C.R.; Rodríguez, J.M.; Rodríguez, D.; Sáez, A.; Soriano, J.M. (2013). Interacción entre clima y ocupación humana en la configuración del paisage vegetal del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a lo largo de los últimos 15.000 años. In: Ramírez, L.; Asensio, B. (eds.): Proyectos de Investigación en parques nacionales 2009-2012: 71-92. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid. [Naturaleza y Parques Nacionales, Serie investigación en la red]. ISBN: 978-84-8014-853-5; NIPO: 293-13-022-4; DL: M.21505-2013.

Allué, E.; Burjachs, F.; Vernet, J.-L.; Morales, J.I.; Rodríguez-Hidalgo, A.; Cebrià, A.; Rosell, J. (in press, 2013). Cova del Toll (Moià, Bages): Perspectiva paleoambiental i arqueobotànica del Plistocè i Holocè. Quadern de Prehistòria Catalana, 21: (1-12).

Gusi, F.; Olària, C.; Ollé, A.; Saladié, P.; Vallverdú, J.; Cáceres, I.; Made, J. van der; Expósito, I.; Burjachs, F.; López-Polín, L.; Lorenzo, C.; Bennàsar, M.; Salazar-García, D.C.; Carbonell, E. (2013). La Cova de Dalt del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón): conclusiones preliminares de las intervenciones arqueológicas (1982-1987 / 2004-2012). Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 31: 17-38.

Hernández-Beloqui, B.; Burjachs, F.; Iriarte-Chiapusso, M.J. (2013). Antropización en el paisaje vegetal de la época visigoda en el centro peninsular a través del registro paleopalinológico. In: J.A. Quirós (ed.): El poblamiento rural de época visigoda en Hispania. Arqueología del campesinado en el interior peninsular: 345-356. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbao. [Documentos de Arqueología Medieval, 6. ISBN: 978-84-9860-889-2].

Morales, J.I.; Oms, F.X.; Allué, E.; Burjachs, F. (2013). De la fin du Mésolithique aux premières phases du Néolithique ancien dans le nord-est de la péninsule Ibérique. In: Perrin, Th.; Manen, Cl.; Marchand, G.; Allard, P.; Binder, D.; Illet, M. (eds.), Transition, Ruptures et continuité en Préhistoire, vol I: 391-404. (Session H: Autour du Néolithique Ancien. Actes du 27è CPF, Bordeaux - Les Eyzies 2010 - vol 1, publiés sous la direction de Jaubert, J.; Fourment, N.; Depaepe, P.). Société Préhistorique Française.

Burjachs, F. (2012). Paleoecología botánica de las llanuras litorales del NE de la Península Ibérica: de la Edad del Bronce Final hasta finales de la Edad Media. Reinterpretando los datos. In: V. Ropiot; C. Puig & F. Mazière (eds.): Les plaines littorales en Méditerranée nord-occidentale. Regards croisés d'histoire, d'archéologie et de géographie de la Protohistoire au Moyen Âge: 283-296. Éditions Monique Mergoil, Montagnac. (Archéologie du Paysage, 1; Collection dirigée par Joëlle Burnouf). [ISBN: 978-2-35518-031-6]. http://www.editions-monique-mergoil.com/index-a.html?menu=57509&id=&entree=1&c1=&c2=&produit=55141

Burjachs, F.; López-García, J.M.; Allué, E.; Blain, H.-A.; Rivals, F.; Bennàsar, M.; Expósito, I. (2012). Palaeoecology of Neanderthals during Dansgaard-Oeschger cycles in northeastern Iberia (Abric Romaní): from regional to global scale. Quaternary International, 247: 26-37. [http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2011.01.035] [IF-JCR: 1.874]. [AGAUR-CARHUS Plus: A].

Ballesteros, A.; Burjachs, F. (2012). Evolució del bosc de Poblet durant la prehistòria. In: X. Buqueras, J. Llagostera, M. Sancho; P. Saura (eds.): Actes de les Terceres Jornades sobre el Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades. Les polítiques de conservació del territori i la gestió del medi: 201-207. Paratge Natural d'Interes Nacional de Poblet, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Catalunya, L'Espluga de Francolí.

http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Poblet/Coneix-nos/Centre%20de%20documentacio/Fons%20documental/III%20Jornades/III%20Jornades%20Poblet.pdf

Gómez de Soler, B.; Campeny Vall-llosera, G.; van der Made, J.; Oms, O.; Agustí, J.; Sala, R.; Blain, H.-A.; Burjachs, F.; Claude, J.; García Catalán, S.; Riba, D.; Rosillo, R. (2012). A new key locality for the Pliocene vertebrate record of Europe: the Camp dels Ninots maar (NE Spain). Geologica Acta, 10 (1): 1-17.

 http://www.geologica-acta.com/MostrarArticlesAC.do?article=gav1001 [IF- JCR: 1.262].

Puiguriguer, M.; Alcalde, G.; Bassols, E.; Burjachs, F.; Expósito, I.; Planagumà, Ll.; Saña, M.; Yll, E. (2012). 14C dating of the last Croscat volcano eruption (Garrotxa Region, NE Iberian Peninsula). Geologica Acta, 10 (1): 43-47.

 http://www.geologica-acta.com/MostrarArticlesAC.do?article=gav1001 [IF- JCR: 1.262].

López-García, J.M.; Blain, H.-A; Burjachs, F.; Ballesteros, A.; Allué, E.; Cuevas-Ruiz, G.E.; Rivals, F.; Blasco, R.; Morales, J.I.; Rodríguez Hidalgo, A.; Carbonell, E.; Serrat, D.; Rosell, J. (2012). A multidisciplinary approach to reconstructing the chronology and environment of southwestern European Neanderthals: the contribution of Teixoneres cave (Moià, Barcelona, Spain). Quaternary Science Reviews, 43: 33-44.

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379112001497 [IF- JCR: 4.076] [AGAUR-CARHUS Plus: A].

Allué, E.; Burjachs, F.; García, A.; López García, J.M.; Bennàsar, M.Ll.; Rivals, F.; Blain, H.-A. ; Expósito, I.; Martinell, J. (2012). Neanderthal Landscapes and Their Home Environment: Flora and Fauna Records from Level J. In: E. Carbonell (ed.): High Resolution Archaeology and Neanderthal Behavior. Time and Space in Level J of Abric Romaní (Capellades, Spain), chapter 5: 135-157. Springer. Dordrecht, Heildelberg, New York, London. (Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series, 6978).

[ISBN: 978-94-007-3921-5] [DOI: 10.1007/978-94-007-3922-2_5].

http://www.springer.com/social+sciences/anthropology+%26+archaeology/book/978-94-007-3921-5

http://books.google.es/books?id=oA7iMFhbvBYC&pg=PT487&lpg=PT487&dq=DOI:+10.1007/978-94-007-3922-2_5&source=bl&ots=1XzRGRxVR4&sig=p_eJLiqpIb69uMZfbyhnqE0ZoAc&hl=ca&sa=X&ei=3F0fUZXxNsOLhQee94D4Cw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=DOI%3A%2010.1007%2F978-94-007-3922-2_5&f=false

Carrión, J.S.; Fernández, S.; González Sampériz, P.; López Merino, L.; Peña, L.; Burjachs, F.; López-Sáez, J.A.; García-Antón, M.; Carrión Marco, Y.; Uzquiano, P.; Postigo, J.M.; Barrón, E.; Allué, E.; Badal, E.; Dupré, M.; Fierro, E.; Munuera, M.; Rubiales, J.M.; García Amorena, I.; Jiménez Moreno, G.; Gil Romera, G.; Leroy, S.; García Martínez, M.S.; Montoya, E.; Fletcher, W.; Yll, E.; Vieira, M.; Rodríguez Ariza, M.O.; Anderson, S.; Peñalba, C.; Gil García, M.J.; Pérez  Sanz, A.; Albert, R.M.; Díez, M.J.; Morales, C.; Gómez Manzaneque, F.; Parra, I.; Ruiz Zapata, B.; Riera, S.; Zapata, L.; Ejarque, A.; Vegas, T.; Rull, V.; Scott, L.; Andrade, A.; Pérez Díaz, S.; Abel Schaad, D.; Moreno, E.; Hernández Mateo, L.; Sánchez Baena, J.J.; Riquelme, J.A.; Iglesias, R.; Franco, F.; Chaín, C.; Figueiral, I.; Grau, E.; Matos, M.; Jiménez Espejo, F.; Arribas, A.; Garrido, G.; Finlayson, G.; Finlayson, C.; Ruiz, M.; Pérez Jordá, G.; Miras, Y. (2012). Paleoflora y Paleovegetación de la Península Ibérica e Islas Baleares: Plioceno-Cuaternario. Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid. (e-book). 994 pp. [ISBN: 978-84-615-9026-1].

 http://www.paleodiversitas.org/web/INICIO.html

Garcia, J.; Martínez, K.; Carbonell, E.; Agustí, J.; Burjachs, F. (2012). Defending the early human occupation of Vallparadís (Barcelona, Iberian Peninsula): A reply to Madurell-Malapeira et al. (2012). Journal of Human Evolution, 63 (3): 568-575.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000966 [IF- JCR: 4.094] [AGAUR-CARHUS Plus: A] [Ranking Revista: 2/83; Quartil 1].

Burjachs, F. (2012). Com ha evolucionat el paisatge vegetal a Capellades. In: M. Ibáñez (coord.): Festa Major de Capellades, 2012: 46-47. Ajuntament de Capellades, Àrea de Comunicació i Festes, Capellades.

Allué, E.; Cabanes, D.; Expósito, I.; Euba, I.; Rodríguez, A.; Casas, M.; Burjachs, F. (2012). Estudio arqueobotánico de Las Camas (Villaverde, Madrid): Un ejemplo de interdisciplinariedad para el conocimiento del paisaje vegetal y los usos de las plantas en la meseta durante el 1er milenio aC. In: J. Morín de Pablos; D. Urbina Martínez (eds.): El primer milenio a.C. en la Meseta central: De la longhouse al oppidum, vol. 2: 307-335. Auditores de Energía y Medio Ambiente SA, Madrid. [ISBN: 84-616-0349-4; DL: M-29884-2012]. [Segundo Simposio Audema: Vol. 2: Segunda Edad del Hierro, Madrid].

Puiguriguer, M.; Alcalde, G.; Bassols, E.; Burjachs, F.; Expósito, I.; Planagumà, Ll.; Saña, M. (2012). Noves datacions per a la cronologia de l'erupció del volcà del Croscat (La Garrotxa). Annals de la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural, 5: 5-11. (ISSN: 2013-0856). [No catalogada al CARHUS Plus].

http://issuu.com/ichn_garrotxa/docs/annals_dgichn_5__puiguriguer_et_al_2012_croscat?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

Morales, J.I.; Burjachs, F.; Allué, E.; Fontanals, M.; Soto, M.L.; Expósito, I.; Gassiot, E.; Pèlachs, A.; Pérez-Obiol, R.; Soriano, J.M.; Vergès, J.M.; Yll, R. (2012). Paleogeografía humana durante el Tardiglaciar y el Holoceno inicial del NE ibérico. Cuaternario y Geomorfología, 26 (3-4): 11-28.

 (ISSN: 0214‐174). http://recyt.fecyt.es/index.php/CUGEO/article/view/19626/11200

Burjachs, F.; Turu, V. (eds.) (2012). Cambios climáticos vs. cambios tecnológico-culturales: Las transiciones Paleolítico Superior final - Mesolítico - Neolítico antiguo en el NE de Iberia. Volumen especial de Cuaternario y Geomorfología, 26 (3-4). (ISSN: 0214‐174). http://recyt.fecyt.es/index.php/CUGEO/issue/view/1365

Burjachs, F.; Maroto, J.; Turu, V. (2012). Cambios climáticos vs Cambios tecnológico‐culturales: las transiciones Paleolítico Superior final, Mesolítico y Neolítico antiguo en el NE de Iberia. Cuaternario y Geomorfología, 26 (3-4): 5-10.

 (ISSN: 0214‐174). http://recyt.fecyt.es/index.php/CUGEO/article/view/19641/11199

Gassiot, E.; Rodríguez-Antón, D.; Burjachs, F.; Antolín, F.; Ballesteros, A. (2012). Poblamiento, explotación y entorno natural de los estadios alpinos y subalpinos del Pirineo central durante la primera mitad del Holoceno. Cuaternario y Geomorfología, 26 (3-4): 29-45. (ISSN: 0214‐174). http://recyt.fecyt.es/index.php/CUGEO/article/view/19412/11201

Pèlachs, A.; Rodríguez, J.M.; Pérez-Obiol, R.; Julià, R.; Burjachs, F.; Expósito, I.; Cunill, R.; Soriano, J.M.; Yll, R. (2012). Dinámica del clima y del paisaje vegetal del Pirineo de Lleida durante la transición Tardiglaciar - Holoceno. Cuaternario y Geomorfología, 26 (3-4): 79-96.

(ISSN: 0214‐174). http://recyt.fecyt.es/index.php/CUGEO/article/view/19459/11204 [AGAUR-CARHUS Plus: C] [ISSN: 0214-1744].

Carrancho, Á.; Villalaín, J.J.; Gómez de Soler, B.; Campeny, G.; Oms, O.; Agustí, J.; van der Made, J.; Blain, H.-A.; Burjachs, F.; Jiménez-Moreno, G.; Expósito, I.; Barrón, E. (2012). Estudio paleomagnético preliminar de una sucesión lacustre pliocena en la Depresión de la Selva (Cordilleras Costero Catalanas, NE Península Ibérica). Geo-Temas, 13: 1136-1139. [ISSN: 1576-5172].

López Recio, M.; Silva, P.G.; Cuartero, F.; Martín, D.; Tapias, F.; Alarcón, A.; González, F.M.; Lázaro, A.; Morín, J.; Yravedra, J.; Burjachs, F. & Expósito, I. (2011). El yacimiento paleolítico del 12 de Octubre (Villaverde, Madrid). In: R. Pérez, F.J. Pastor Muñoz & R. Rodríguez Muñoz. Actas de las Quintas Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid: 225-239. Dirección General de Patrimonio Histórico, Comunidad de Madrid & Museo Arqueológico Regional. 

Ballesteros, A.; Burjachs, F. & Gassiot, E. (2011). Cova del Sardo (Boí): l'entorn natural de les primeres ocupacions neolítiques als Pirineus. In: V. Turu & A. Cosntante (eds.): El Cuaternario en España y áreas afines, avances en 2011: 279-282. XIII Reunión Nacional de Cuaternario, Andorra la Vella. [ISBN: 978-99920-1-856-9 (libro); 978-99920-1-857-6 (e-book); DL: AND 992-2011 (libro); AND 993-2011 (e-book)]. http://tierra.rediris.es/aequa/proximoaequa.html 

Burjachs, F.; Allué, E.; Ballesteros, A.; Expósito, I.; Fontanals, M.; Gassiot, E; Pèlachs, A.; Pérez-Obiol, R.; Rodríguez, A.; Soriano, J.M. & Yll, R. (2011). Cambios climáticos vs. cambios tecnoculturales en la transición Pleistoceno - Holoceno del NE ibérico. In: V. Turu & A. Constante (eds.): El Cuaternario en España y áreas afines, avances en 2011: 277-278. XIII Reunión Nacional de Cuaternario, Andorra la Vella. [ISBN: 978-99920-1-856-9 (libro); 978-99920-1-857-6 (e-book); DL: AND 992-2011 (libro); AND 993-2011 (e-book)]. http://tierra.rediris.es/aequa/proximoaequa.html 

Rodríguez, J.; Burjachs, F.; Cuenca-Bescós, G.; García, N.; Van der Made, J.; Pérez-González, A.; Blain, H.-A.; Expósito, I.; López-García, J.M.; García-Antón, M.; Allué, E.; Cáceres, I.; Huguet, R.; Mosquera, M.; Ollé, A.; Rosell, J.; Parés, J.M.; Rodríguez, X.P.; Díez, C.; Rofes, J.; Sala, R.; Saladié, P.; Vallverdú, J.; Bennasar, M.L.; Blasco, R.; Bermúdez de Castro, J.M. & Carbonell, E. (2011). One million years of cultural evolution in a stable environment at Atapuerca (Burgos, Spain). Quaternary Science Reviews, 30 (11-12): 1396-1412. [http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.02.021

Ballesteros, A. & Burjachs, F. (2010). Paleoenvironmental reconstruction using palynology and Geographic Information System (GIS): the Font Major Cave landscape. Annali dell'Università di Ferrara, Museologia Scientifica e Naturalistica, 6: 21-24.  

Burjachs, F. (2010). El cambio climático, !vaya problema! Diario de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, 37 (otoño 2010): 3. Edita 'Diario de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca', Burgos. http://www.diariodeatapuerca.net/DiariodeAtapuerca37.pdf 

Saladié, P..; Cáceres, I.; Ollé, A.; Vallverdú, J.; van der Made, J.; Vergès, J.M.; Bennàsar, M.L.; López-Polín, L.; Lorenzo, C.; Expósito, I.; Burjachs, F.; Olària, C.; Gusi, F. & Carbonell, E. (2010). Primeros resultados tafonómicos de las asociaciones fósiles de la Cova de Dalt del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón). Zona Arqueológica, 13: 526-537. 

Alonso, N.; Antolín, F.; Burjachs, F.; Fortó, A.; Maese, X.; Mensua, C.; Piqué, R.; Vidal, A. & Yll, R. (2010). Food and fuel. Strategies of Production and Consumption from Antiquity to the Middle Age in Camp Vermell (Sant Julià de Lòria, Andorra). In: C. Delhon; I. Théry-Parisot & S. Thiébault (eds.): Des hommes et des plantes. Exploitation du milieu et gestion des ressources végétales de la préhistoire à nos jours: 291-315. Éditions APDCA, Antibes. 

Burjachs, F. (2010). Quin 'temps' ha fet a la comarca de La Selva en els darrers tres milions d'anys? In: Campeny, G. & Gómez de Soler, B. (Eds.): El Camp dels Ninots: Rastres de l'evolució: 141-152. Ajuntament de Caldes de Malavella - IPHES,  Caldes de Malavella. 

Martínez, K.; Garcia, J.; Carbonell, E.; Agustí, J.; Bahain, J.-J.; Blain, H.-A.; Burjachs, F.; Cáceres, I.; Duval, M.; Falguéres, C.; Gómez, M. & Huguet, R. (2010). A new Lower Pleistocene archeological site in Europe (Vallparadís, Barcelona, Spain). PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107 (13): 5762-5767. http://www.pnas.org/content/early/2010/03/11/0913856107.abstract

Carbonell, E.; Bermúdez de Castro, J.M.; Parés, J.M.; Pérez González, A.; Cuenca Bescós, G.; Ollé, A.; Mosquera, M.; Huguet, R.; van der Made, J.; Rosas, A.; Sala, R.; Vallverdú, J.; García, N.; Granger, D.E.; Martinón Torres, M.; Rodríguez, X.P.; Stock, G.M.;  Vergès, J.M.; Allué, E.; Burjachs, F.; Cáceres, I.; Canals, A.; Benito, A.; Díez, C.; Lozano, M.; Mateos, A.; Navazo, M.; Rodríguez, J.; Rosell, J. & Arsuaga, J.L. (2008). "The first hominin of Europe". Nature, 452: 465-469. (27 March). http://www.nature.com/nature/journal/v452/n7186/pdf/nature06815.pdf 

Postigo, J.M.; Burjachs, F.; Gómez Manzaneque, F. & Morla, C. (2007). "A palaeoecological interpretation of the lower-middle Pleistocene Cal Guardiola site (Terrassa, Barcelona, NE Spain) from the comparative study of wood and pollen samples". Review of Palaeobotany and Palynology, 146 (1-4): 247-264. http://dx.doi.org/10.1016/j.revpalbo.2007.05.003  

Genera, M.; Burjachs, F.; Expósito, I.; Rosell, J.; Saladié, P. (2013). Paleoecologia i gestió dels recursos de l'entorn. In: Genera i Monells, M. (ed.): La conca minera del Priorat. L'establiment del Puig Roig del Roget, El Masroig. I. El medi natural: 139-162. Ajuntament del Masroig; Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura; Diputació Tarragona. Tarragona.

López Sáez, J.A.; Iriarte, M.J.; Burjachs, F. (2013). Arqueopalinología. In: M. García Díez; L. Zapata (eds.): Métodos y técnicas de análisis y estudio en arqueología prehistórica. De lo técnico a la reconstrucción de los grupos humanos: 273-289. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco / Euskal Erriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Gasteiz.

Blain, H.-A.; Cuenca Bescós, G.; Burjachs, F.; López García, J.M.; Lozano Fernández, I.; Rosell, J. (2013). Early Pleistocene palaeoenvironments at the time of the Homo antecessor settlement in the Gran Dolina cave (Atapuerca, Spain). Journal of Quaternary Science, 28 (3): 311-319. http://dx.doi.org/10.1002/jqs.2622

Jiménez-Moreno, G.; Burjachs, F.; Expósito, I.; Oms, O.; Carrancho, Á.; Villalaín, J.J.; Agustí, J.; Campeny, G.; Gómez de Soler, B.; van der Made, J. (2013). Late Pliocene vegetation and orbital-scale climate changes from the western Mediterranean area. Global and Planetary Change, 108: 15-28. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113001379

Vaquero, M.; Allué, E.; Bischoff, J.L.; Burjachs, F.; Vallverdú, J. (2013). Environmental, depositional and cultural changes in the Upper Pleistocene and Early Holocene: The cinglera del Capelló sequence (Capellades, Spain). Quaternaire, 24 (1): 49-64.

 [http://quaternaire.revues.org/index6481.html]

Forgia, V.; Martín, P.; López García, J.M.; Ollé, A.; Vergès, J.M.; Allué, E.; Angelucci, D.E.; Arnone, M.; Blain, H.-A.; Burjachs, F.; Expósito, I.; Messina, A.; Picornell, Ll.; Rodríguez, A.; Scopelliti, G.; Sineo, L.; Virruso, G.; Alessi, E.; Simone, G. di; Morales, J.I.; Pagano, E.; Belvedere, O. (2013). New data on Sicilian prehistoric and historic evolution in a mountain context, Vallone Inferno (Scillato, Italy). Comptes Rendues Palevol, 12 (2): 115-126. http://dx.doi.org/10.1016/j.crpv.2012.11.002

Burjachs, F.; Turu, V. (eds.) (2012). Cambios climáticos vs. cambios tecnológico-culturales: Las transiciones Paleolítico Superior final - Mesolítico - Neolítico antiguo en el NE de Iberia. Volumen especial de Cuaternario y Geomorfología, 26 (3-4). (ISSN: 0214‐174). http://recyt.fecyt.es/index.php/CUGEO/issue/view/1365