Universitat Rovira i Virgili

Josep M. Pons Altés

Josep Maria Pons Altés

DADES GENERALS : 

Professor del departament d'Història i Història de l'Art, especialitzat en diàctica de les ciències socials; Liberalisme polític; Poders locals; Èlits socials i Biografies (Lluís Companys, Ernest Lluch, Pere Boldú. Etc). Treballa amb els grups de recerca ISOCAC10 - Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània i COMETAJA-Investigació Didàctica i Continguts Curriculars. 

ÚlLTIMES PUBLICACIONS:

- Josep Maria PONS; Albert MACAYA; Luisa GIRONDO; Antoni GAVALDÀ; Carmen CONDE. "De les competències als projectes: una proposta des de les àrees curriculars". Comunicació Educativa, núm. 24. Tarragona: Publicacions URV,, 2011, pp. 19-26.

- Ramon ARNABAT; Antoni GAVALDÀ; Josep Maria PONS. "La història local en revisió: noves mirades". A: Ramon ARNABAT; Antoni GAVALDÀ (ed.). Història local. Recorreguts pel liberalisme i el carlisme. Homenatge al doctor Pere Anguera (I). Catarroja-Barcelona: Afers, 2012, pp. 105-117.

- Josep Maria PONS. "Problemas sociales, participación ciudadana y trabajo por proyectos: educación y compromiso". A: Nicolás de ALBA; Francisco F. GARCÍA; Antoni SANTISTEBAN (ed.). Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales, vol. II. Sevilla: Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales I Díada Editora, 2012, pp. 383-390.

- Josep Maria PONS. "El significado del parlamentarismo liberal en una provincia agraria: Lleida, 1844-1868". A: Claves del mundo contemporáneo. Debate e investigación. Actas del XI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Granada: Editorial Comares, 2013.

- Josep Maria PONS. Pere Boldú i Tilló. Cooperació i formació. Valls-Barcelona: Cossetània - Fundació Roca i Galès, 2013.

- Antoni GAVALDÀ; Josep Maria PONS (coord.), El tractament de les ciències socials per a l'educació primària: proposta teòrica i pràctica. Col·lecció Eina-e, núm. 16. Tarragona: Publicacions URV, 2013

- Josep Maria PONS. "Cent cinquanta números de Plecs d'Història Local: un balanç". Plecs d'Història Local, núm. 150 (dins L'Avenç, núm. 392), Barcelona, juliol-agost 2013, pp. 2-4.

- Josep Maria PONS. "La imagen del Imperio austro-húngaro y su papel en los Balcanes". A: Marta GINÉ, Marta PALENQUE; José M. GOÑI (ed.). La recepción de la cultura estranjera en "La Ilustración Española y Americana" (1869-1905). Peter Lang, Berna (Suïssa), 2013, pp. 431-450.

- Manuel LLADONOSA; Josep Maria PONS. "Els camins cap al republicanisme abans de 1868. L'exemple lleidatà". Afers, núm. 78, 2014, pp. 547-568.

- Antoni GAVALDÀ; Josep Maria PONS. "Los valores cooperativos en la Educación Primaria. Equidad y responsabilidad en la participación: una propuesta didáctica". A: J. PAGÈS; A. SANTISTEBAN (ed.), Una mirada al pasado y un proyecto de futuro. Investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales. Vol. I, AUPDCS-Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 2014, pp. 185-192.