Universitat Rovira i Virgili

Jordi Diloli Fons

Despatx: 4.26

jordi.diloli(ELIMINAR)@urv.cat

Telèfon: (34) 977558845

PROFESSOR AGREGAT

Línies de recerca:

Últimes publicacions:

Diloli, J; Ferré, R.; Sardà, S. (2009). "Portes i accessos als recintes fortificats protohistòrics de l'àrea del curs inferior de l'Ebre". Revista d'Arqueologia de Ponent, 19.

Diloli, J. (2009). "La navegació al golf de Sant Jordi durant l'antiguitat". Pyrenae, 40. 

Diloli, J.; Ferré, R. (2009). "Iberos en Tortosa. Nuevos datos sobre la Protohistoria del Bajo Ebro". Saguntum, 40, p. 109-125.

Diloli, J. (2009). "La perduración del poder en un espacio arquitectónico simbólico. La Torre T-3 del asentamiento Protohistórico de l'Assut (Tivenys, Baix Ebre, Tarragona)". Trabajos de Prehistoria, 66, p. 61-84. 

Diloli, J. (2008). "La ceràmica ibèrica a torn al curs inferior de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat). Un assaig de classificació". Cypsela, 17.

Bea, D.; Diloli, J.; González, A.; Vilà, J. (2007-2008). "Excavacions arqueològiques al solar de l'antic Institut d'Ensenyament Secundari del c/ Montcada de Tortosa". Tribuna d'Arqueologia.

Diloli, J.; Bea, D.; Sardà, S.; Ferré, R.; Vilà, J. (2008-2009). "El jaciment protohistòric de l'Assut (Tivenys, Baix Ebre). Resultat de les intervencions arqueològiques efectuades durant el període 2000-2008". Tribuna d'Arqueologia.

Diloli, J.; Sardà, S. "Vías de comunicación y territorialidad: relaciones entre el Bajo Ebro y la Terra Alta-Matarranya durante la antigüedad". Kalathos 6.