Universitat Rovira i Virgili

Ethel Ann Allué Martí

Despatx: 4.18

ethelann.allue(ELIMINAR)@urv.cat

Telèfon: 977558572

PROFESSORA ASSOCIADA I INVESTIGADORA DE L'IPHES

Línies de recerca:

El principal objectiu de la meva recerca és l'obtenció de dades paleoecològiques i paleoeconòmiques a partir de l'anàlisi antracològica. Aquesta disciplina de l'arqueobotànica, basada en la identificació taxonòmica dels carbons arqueològics, considera els aspectes relacionats amb la història de la vegetació i els del comportament humà. Els aspectes paleoecològics impliquen el coneixement dels canvis climàtics, així com les transformacions de la vegetació a través de la història i la seva evolució diacrònica. L'estudi dels recursos forestals implica els aspectes etnobotànics de la disciplina, que estan relacionats amb l'explotació del combustible, la dieta vegetal i els usos de la fusta per a la fabricació d'objectes. El meu projecte de recerca inclou l'estudi de diverses seqüències arqueopaleoentològiques del pleistocè i l'holocè de la península Ibèrica. Un segon objectiu de la recerca és el treball experimental per al reconeixement dels models d'explotació del combustible.

Docència:

Últimes publicacions