Universitat Rovira i Virgili

Josep Maria Pons Altés

josepmaria.pons(ELIMINAR)@urv.cat

Phone: 977558160

TEMPORARY ASSISTANT PROFESSOR

Research lines:

Last publications:

- Josep Maria PONS, Albert MACAYA, Luisa GIRONDO, Antoni GAVALDÀ i Carmen CONDE, "De les competències als projectes: una proposta des de les àrees curriculars", Comunicació Educativa, núm. 24, Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2011, pp. 19-26.

- Ramon ARNABAT, Antoni GAVALDÀ i Josep Maria PONS, "La història local en revisió: noves mirades", dins Ramon ARNABAT i Antoni GAVALDÀ (ed.), Història local. Recorreguts pel liberalisme i el carlisme. Homenatge al doctor Pere Anguera (I), Catarroja-Barcelona, Afers, 2012, pp. 105-117.

- Josep Maria PONS, "Problemas sociales, participación ciudadana y trabajo por proyectos: educación y compromiso", dins Nicolás de ALBA, Francisco F. GARCÍA I Antoni SANTISTEBAN (ed.), Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales, vol. II, Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales I Díada Editora, Sevilla, 2012, pp. 383-390.

- Josep Maria PONS, "El significado del parlamentarismo liberal en una provincia agraria: Lleida, 1844-1868", dins Claves del mundo contemporáneo. Debate e investigación. Actas del XI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Editorial Comares, Granada, 2013.

- Josep Maria PONS, Pere Boldú i Tilló. Cooperació i formació, Cossetània - Fundació Roca i Galès, Barcelona i Valls, 2013.

- Antoni GAVALDÀ i Josep Maria PONS (coords.), El tractament de les ciències socials per a l'educació primària: proposta teòrica i pràctica, Col·lecció Eina-e núm. 16, Publicacions Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2013

- Josep Maria PONS, "Cent cinquanta números de Plecs d'Història Local: un balanç", Plecs d'Història Local, núm. 150 (dins L'Avenç, núm. 392), Barcelona, juliol-agost 2013, pp. 2-4.

- Josep Maria PONS, "La imagen del Imperio austro-húngaro y su papel en los Balcanes", dins Marta GINÉ, Marta PALENQUE i José M. GOÑI (eds.), La recepción de la cultura estranjera en "La Ilustración Española y Americana" (1869-1905), Peter Lang, Berna (Suïssa), 2013, pp. 431-450.

- Manuel LLADONOSA i Josep Maria PONS, "Els camins cap al republicanisme abans de 1868. L'exemple lleidatà", Afers, núm. 78, 2014, pp. 547-568.

- Antoni GAVALDÀ i Josep Maria PONS, "Los valores cooperativos en la Educación Primaria. Equidad y responsabilidad en la participación: una propuesta didáctica", dins J. PAGÈS y A. SANTISTEBAN (eds.), Una mirada al pasado y un proyecto de futuro. Investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales. Vol. I, AUPDCS-Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2014, pp. 185-192.