Universitat Rovira i Virgili

Jordi Diloli Fons

Office: 4.26

jordi.diloli(ELIMINAR)@urv.cat

Phone: (34) 977558845

ASSOCIATE LECTURER

Research lines:

Last publications:

Diloli, J; Ferré, R.; Sardà, S. (2009): Portes i accessos als recintes fortificats Protohistòrics de l'àrea del curs inferior de l'Ebre. Revista d'Arqueologia de Ponent 19

Diloli, J. (2009): La navegació al Golf de Sant Jordi durant l'Antiguitat. Pyrenae 40 

Diloli, J.; Ferré, R. (2009): Iberos en Tortosa. Nuevos datos sobre la Protohistoria del Bajo Ebro. Saguntum 40, p. 109-125

Diloli, J. (2009): La perduración del poder en un espacio arquitectónico simbólico. La Torre T-3 del asentamiento Protohistórico de l'Assut (Tivenys, Baix Ebre, Tarragona). Trabajos de Prehistoria 66, p. 61-84 

Diloli, J. (2008): La ceràmica ibèrica a torn al curs inferior de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat). Un assaig de classificació. Cypsela 17

Bea, D.; Diloli, J.; González, A.; Vilà, J. (2007-2008): Excavacions arqueològiques al solar de l'antic Institut d'Ensenyament Secundari del c/ Montcada de Tortosa. Tribuna d'Arqueologia 

Diloli, J.; Bea, D.; Sardà, S.; Ferré, R.; Vilà, J. (2008-2009): El jaciment protohistòric de l'Assut (Tivenys, Baix Ebre). Resultat de les intervencions arqueològiques efectuades durant el període 2000-2008. Tribuna d'Arqueologia

Diloli, J.; Sardà, S. Vías de comunicación y territorialidad: relaciones entre el Bajo Ebro y la Terra Alta-Matarranya durante la antigüedad. Kalathos 6