Universitat Rovira i Virgili

Policarp Hortolà i Gómez

policarp.hortola(ELIMINAR)@urv.cat

|Alt imatge columna esquerra|

PERSONAL INVESTIGADOR

Líneas de investigación: 

Libros:

Publicaciones más importantes:

Otras publicaciones: