Universitat Rovira i Virgili

Estudios

|Alt imatge central|

GRADOS

Grau d'Història

Grau d'Història de l'Art

Mencions

Nou Grau d'Història de l'Art i Arqueologia (2018)

Nou Grau d'Història (2018)

MÁSTERS UNIVERSITARIOS

Màster en Arqueologia Clàssica

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus)

Màster en Identitat Europea Medieval (interuniversitari)

Màster de recerca avançada en Estudis Humanistics

OTROS GRADOS EN QUE PARTICIPA EL DEPARTAMENTO