Universitat Rovira i Virgili

Els estudis històrics, històrico-artístics i arqueològics subministren les claus per sustentar les diferents maneres d'entendre el món. Desenvolupen la capacitat crítica i contribueixen a la comprensió de la nostra cultura a través del temps. Ens ensenyen a argumentar, habilitat necessària per a la construcció de la vida democràtica. Els professionals de la història, de la història de l'art i de l'arqueologia juguen un paper important en el marc de la conformació de la identitat històric-cultural dels països i en últim terme dels nostres valors com a ciutadans lliures.

El nostre programa formatiu de Grau (PFG) agrupa dos titulacions diferents però complementàries: el Grau d'Història i el Grau d'Història de l'Art i Arqueologia. Ambdues comparteixen un Primer Curs comú i també diverses assignatures al llarg dels 4 anys: un mínim de 90 ECTS i 60 crèdits FB. Es important sapiguer que un PFG permet que els alumnes canviïn de Grau si ho desitgen sense cost addicional.

Noves tecnologies

La proposta d'aquest nou Programa està vinculada amb les reflexions sobre el paper que les noves tecnologies juguen en el procés d'acumulació, selecció, reproducció, estudi i transmissió del patrimoni cultural del passat. Per això, un dels eixos sobre els quals s'ha dissenyat el nou PFG és la centralitat de les humanitats digitals en els nous processos d'aprenentatge i transmissió del coneixement. Amb això es pretén formar a una nova generació de professionals que dominin els mitjans digitals tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista teòric.

La URV. Una Universitat investigadora.

La URV ha sigut impulsora del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud CEICS que consolida la unió estratègica de les entitats i estructures de docència, recerca i transferència del coneixement amb el sector productiu del Sud de Catalunya. Entres les seves línies estratègiques hi figuren els sectors del patrimoni, la cultura i el turisme, vinculats directament amb l'ensenyament de la Història amb la Prehistòria i l'Arqueologia Clàssica com eixos de recerca.

Más información en línea: http://grauhaaurv.cat/