Universitat Rovira i Virgili

Departament

|Alt imatge columna esquerra|

El Departament d'Història i Història de l'Art conta en el curs 2020/2021 amb una plantilla de 58 professors Doctors vinculats a la facultat de Lletres de la URV i l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Un segon Institut de recerca, el Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) és també lloc de dedicació compartida de l'activitat investigadora d'alguns professors però, a diferència de l'anterior, el seu personal investigador específic no forma part de la plantilla del Departament.

El Departament de HHA dóna docència en els següents Graus, Masters i Doctorats:
Grau d'Història (2008)
Grau d'Història de l'Art (2008)
Grau d'Història (2018)
Grau d'Història de l'Art i Arqueologia (2018)
Grau d'Antropologia i Evolució Humana
Grau d'Educació Infantil
Grau d'Educació Primària
Grau d'Educació Infantil i Primària
Màster d'Evolució Humana
Màster interuniversitari d'Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC)
Màster de Recerca en Humanitats
Màster de Formació de Professorat
Doctorat d'Evolució Humana
Doctorat interuniversitari d'Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC)
Doctorat d'Estudis Humanístics

Alguns professors participen a més de forma puntual en altres Graus, Masters i Doctorats com els de Comunicació, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques, Treball Social, Relacions Laborals, Turisme, Infermeria, etc.


Dedicació.
Les dades globals de repartiment entre professors a temps complet i temps parcial en el Departament de HHA segon el document Excel annex PROFS DEP HHA TEMPS COMPLERT I PARCIAL és el següent:
Professors a temps complet: 35.
Professors a temps parcial: 42.

Equip directiu

Secretaria