Universitat Rovira i Virgili

Grau d'Història

PRESENTACIÓ

Què estudiem?

El passat humà des dels orígens fins a l'actualitat. El seu coneixement permet comprendre de manera crítica els diversos processos de desenvolupament de les societats humanes, així com les manifestacions polítiques, econòmiques i culturals.

Línies d'investigació i treball:

Arqueologia, prehistòria i món antic, amb l'estudi i excavació de diferents jaciments; la societat medieval, la societat moderna, els segles XIX i XX, i l'actualitat.

Els grups de recerca: Autoecologia Humana del Quaternari, Seminari de Topografia Antiga, Medioevum, Cultura i Societat, Noblesa a l'edat moderna, GREC, GIEM, Musicologia, Investigació Didàctica i Continguts Curriculars.

Què ofereix l'URV als estudiants d'Història?

Serveis com el laboratori d'arqueologia, l'aula de cinema, pràctiques externes, les aules d'informàtica docent, servei de biblioteca i altres serveis generals com la borsa de treball, habitatge, servei lingüístic i l'oficina de l'esport entre altres.

Quines sortides professionals té?

Les sortides professionals són diverses atesa la formació especialitzada i alhora polivalent en ciències socials. Els nostres alumnes podran treballar en activitats diverses com la docència, gestió i difusió cultural o de patrimoni, tècnic/a d'arqueologia, documentalista, arxius o biblioteques, mitjans de comunicació, tasques de guiatge en rutes culturals o històrico-artístiques, gestió internacional, tècnic/a de les administracions públiques o privades, recursos humans, assessoria en fundacions i editorials entre d'altres. 

Atenció directa als alumnes:

Es dóna un tracte personalitzat als estudiants a través del sistema de tutories, cosa que es tradueix en el seguiment de la seva activitat i currículum. A més, els alumnes poden tenir un tracte molt directe amb el professorat atès el reduït nombre d'estudiants.