Universitat Rovira i Virgili

CONVOCATÒRIA DE DUES BEQUES DE PRÀCTIQUES SERVEI D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

(ST a Tarragona)

Requisits: - Alumnes de grau en Història o Història de l'Art o Arqueologia de la URV. - Alumnes de màster en aquestes matèries de la URV. - Poden optar-hi els alumnes que hagin superat el 50% dels crèdits necessaris per a obtenir el títol. - Cal estar matriculat durant el període de les pràctiques.

Durada de les pràctiques: - Des de l'1 d'octubre fins el 31 de desembre (màxim 190 hores).

S'abonaran a raó de 7 euros/hora.

Lloc de realització: les pràctiques es realitzaran als Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona.

Els interessats han d'enviar el currículum a: iteixell@gencat.cat madserias@gencat.cat

Data màxima lliurament currículum: 14 de setembre de 2018

Informació: Imma Teixell Navarro / Maria Adserias Sans (arqueòlogues territorials) Telèfon: 977-251500 

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar