Universitat Rovira i Virgili

Beques d'investigació, coordinació-formació i formació en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Actuació

Becas de investigación, coordinación-formación y formación

Objecte

Catorze beques d'investigació, coordinació-formació i formació en matèries i activitats de la competència del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia (veure bases de convocatòria).

L'import de les catorze beques ascendeix a 277.000 euros anuals. Les quanties individuals de cada beca s'especifiquen a l'annex I de la convocatòria. El període de gaudi de les beques serà de dotze mesos.

Beneficiaris/àries

Qualsevol persona que estigui en possessió dels títols acadèmics oficials que s'indiquen en cadascuna de les classes de beca o bé de títols estrangers equivalents homologats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Els nacionals d'Estats la llengua oficial no sigui l'espanyol han d'acreditar documentalment un perfecte domini, parlat i escrit, d'aquest idioma (veure bases de convocatòria).

Publicació

BOE 220 (11/09/2018)

Termini

02/10/2018

Més informació

Fitxa actuació (enllaç a la web adjunt)

Documentació

Bases reguladores - Bases convocatòria (PDF disponibles)

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar