Universitat Rovira i Virgili

Eva Subías Pascual

|Alt imatge columna esquerra|

EVA SUBÍAS PASCUAL

DADES GENERALS : 

Doctora en Història per la Universitat de Barcelona, especialitat Prehistòria, història antiga i arqueologia, des de l'any 1991.

He treballat com arqueòloga des de la primera campanya de promoció de l'arqueologia professional endegada per la Generalitat de Catalunya l'any 1994 i seguidament vaig participar a la posada en marxa de l'escola-taller d'arqueologia de Tarragona. (TED'A)

També he obtingut diverses beques de recerca a l'estranger, participant en projectes d'excavació a l'àrea italiana on també hi vaig elaborar la meva tesi doctoral (Eva Subías: La Domus dels Dioscurs d'Ostia Antica, Tarragona) premiada amb el Premi Ponç d'Icart d'Investigació arqueològica. He obtingut contractes destacats de reincorporació d'investigadors, consolidant-me com a professora agregada de la URV i portant endavant una línia de recerca centrada en l'art i l'arquitectura del món grecoromà oriental.

Al llarg d'aquests anys he desenvolupat una activitat arqueològica de camp sostinguda en l'àmbit de l'arqueologia programada que ha donat lloc a aportacions científiques centrades en els programes arquitectònics i decoratius d'edificis del període romà de la Península ibèrica, d'Itàlia i de l'Egipte grecoromà i bizantí. Les meves principals línies de recerca es centren, per tant, en anàlisis tipològiques i tècniques de la arquitectura, en l'estudi formal de les ciutats antigues i en la interpretació iconogràfica dels programes decoratius associats.


He format part de la Missió catalana d'excavacions a Oxirrinc (Egipte), des de 1992 fins 2010, on vaig ser responsable de l'estudi de les fases grecoromana i bizantina. També vaig ser designada membre del Comitè científic que conduïa els treballs en el marc d'un contracte-programa, signat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i el Institut Català d'Arqueologia Clàssica (2004-2007-2010) per afavorir la recerca al jaciment.

Vaig obtenir l'any 2008 una subvenció per un projecte competitiu de I+D+i del Ministeri d'Educació i Cultura sobre "La ciutat egípcia en època clàssica: la organització de l'espai en el Egipte hel·lenitzat" que va donar lloc a un workshop internacional sobre l'Egipte grecoromà. L'àmbit d'aquest projecte i les col·laboracions interdisciplinàries que s'hi van produir han propiciat que la meva recerca hagi desenvolupat estudis de territori i urbanisme basats no només en les runes arqueològiques sinó en mètodes no invasius com l'estudi de la cartografia antiga i la prospecció remota, establint una sòlida relació de col·laboració amb el professor I. Fiz, també membre de la URV.

He format part de l'equip investigador del jaciment romà de Clunia nombrat per la Diputació de Burgos l'any 1995, participant en l'estudi i publicació de diversos monuments (Temple, Teatre). També he codirigit la tesis doctoral de Rosa Cuesta Moratinos centrada en els recursos hídrics de la mateixa ciutat que compta amb una important llacuna càrstica.


L'enfoc multidisciplinari dels meus treballs d'arquitectura i dels assentaments del període clàssic i tardà m'ha portat a endegar un nou projecte de recerca centrat en el període visigòtic a la ciutat de Roses (alt Empordà)i al castrum del Puig Rom. Aquests dos jaciments son objecte d'excavació, estudi i consolidació, a més de donar lloc a les corresponents publicacions científiques. Entre les meves línies de recerca es compta també la participació en estudis relacionats amb la iconografia de la dansa a l'antiguitat, aportant el meu coneixement de les produccions artístiques pròpies de l'Egipte bizantí.


En l'àmbit acadèmic, he sigut docent d'assignatures dels graus d' Història de la URV i del Màster de Arqueologia Clàssica del qual he estat coordinadora per la URV des de l'any 2006 fins el 2020, amb diversos plans d'estudi fins a l'actual del 2013. Formo part de la Comissió del Doctorat interuniversitari en Arqueologia Clàssica (URV/UAB/ICAC) i he impartit docència en tots els àmbits de la nostra especialitat: Ceramologia, Arqueologia del Territori, Sistemes de Documentació gràfica de l'Arquitectura, Arqueologia de l'Arquitectura, Arqueologia de Grècia, Arqueologia de Roma, Religió grega i romana, Art clàssic.

També he format part de comitès d'avaluació de projectes nacionals i internacionals, així com de comitès editorials. Finalment, en el àmbit de la transferència i de la innovació docent, he estat representant del partenariat ICAC en el projecte TEMPUS "CHTMBAL - Network for Post Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries..

SELECCIó DE PUBLICACIONS: