Universitat Rovira i Virgili

Albert Irigoyen Zaragoza

|Alt imatge columna esquerra|

ALBERT IRIGOYEN ZARAGOZA

DADES GENERALS : 

Albert Irigoyen és professor de la URV. Va realitzar els estudis del Grau d'Història amb menció en Història Contemporània. També va cursar els estudis d'Educació Primària, amb menció en Educació Física. Des de 2015 treballa a la Revista Ràpita on és membre del consell de Redacció i a Tarragona Turisme. Actualment ensenya les matèries de Pràctiques externes II al grau d'educació primària. De la mateixa manera imparteix les assignatures següents:  Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques II i Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials II.