Universitat Rovira i Virgili

Jordi Roca Vernet

Despatx: 4.28

jordi.rocav(ELIMINAR)@urv.cat

Telèfon: 977558263

Investigador "Beatriu de Pinós"

Línies de recerca:

Beques de recerca i premis d'investigació:

2011-2012: Beca postdoctoral Beatriu de Pinós a la University of Warwick, programa europeu Marie Curie i AGAUR, Generalitat de Catalunya.

2010: V Premi Jaume Vicens Vives a la millor obra d'història contemporània sobre Catalunya, Institut d'Estudis Catalans.

2009: VI Beca de recerca de la Fundació Ernest Lluch, Barcelona.

2009: XIX Beca de recerca per a la publicació de tesis doctorals, Fundació Noguera. Col·legi de Notaris de Barcelona.

2009: I Beca de recerca Càtedra José Saramago, Instituto Camões, Ministério dos Negócios Estrangeiros.

2008: XI Beca de recerca Eusko-Ikaskuntza i Institut d'Estudis Catalans.

2007: Finalista del Premi Agustí Duran i Sanpere d'història de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

2007: Premi extraordinari de doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2007: Beca recerca per a finalizació de tesis doctorals, Congrés dels Diputats.

2003-2006: Beca predoctoral de formació de professorat universitari, Ministerio de Educación y Cultura. Estades de recerca: Università de La Sapienza (2006, Roma); EHESS (2005, París); Universidade da Lisboa (2004, Lisboa)

2002: Premi extraordinari de llicenciatura de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Selecció de publicacions:

Llibres:

Roca Vernet, Jordi. Tradició constitucional i història nacional (1808-1823). Llegat i projecció política d'una nissaga catalana: els Papiol. Lleida: Editorial Pagès, Fundació Ernest Lluch, 2011, p. 326. ISBN: 978-84-9975-162-7.

Roca Vernet, Jordi. La Barcelona revolucionària i liberal: exaltats, milicians i conspiradors. Lleida: Editorial Pagès, Fundació Noguera, 2011, p. 463. ISBN: 978-84-9975-169-6.

Articles:

Roca Vernet, Jordi. "L'austriacisme i la Guerra de Successió a les Corts de Cadis". Pedralbes. Revista d'Història Moderna, núm. 34 (2014) [en premsa].

Roca Vernet, Jordi. "Les transferències de la tradició constitucional catalana al liberalisme. Cap a una història global i federalitzant de la nació española". Recerques, núm. 67 (2013) [en premsa].

Roca Vernet, Jordi. "Las Cortes de Cádiz: génesis del liberalismo romántico catalán". Trienio: Ilustración y Liberalismo, núm. 61 (2013), pp. 73-124.

Roca Vernet, Jordi. "Els liberals catalans a les Corts de Cadis". Revista de Catalunya, núm. 282 (2013), pp. 18-35.

Roca Vernet, Jordi. "¿Hubo republicanos en el Trienio Liberal? Historia, moral y federalismo en el discurso republicano del primer liberalismo". Revista de Estudios Políticos y Constitucionales, núm. 156 (2012), pp. 85-123.

Roca Vernet, Jordi. "Pau Claris i la cultura constitucional catalana del Trienni Liberal (1820-1823)". Manuscrits, núm. 27 (2009), pp. 161-186.

Roca Vernet, Jordi. "La història en els discursos de nació del liberalisme exaltat del Trienni". Afers, núm. 62-63 (2009), pp. 217-234.

Roca Vernet, Jordi. "La cultura constitucional del Trienni transformà el discurs sobre el ciutadà liberal". Cercles, núm. 11 (2008), pp. 60-76.

Roca Vernet, Jordi. "L'impacte dels projectes constitucionals radicals del trienni liberal en l'exegesi exaltada de la Constitució de 1812". Recerques, núm. 52-53 (2006), pp. 147-171.

Roca Vernet, Jordi i Castells, Irene. "Napoleón y el mito del héroe romántico. Su proyección en España (1815-1831)". Hispanianova, núm. 4 (2004), pp. 1-20.

Capítols de llibres:

Roca Vernet, Jordi. "Democracia y federalismo internacional. Del exilio liberal italiano a los exaltados españoles". A: Fernández Sarasola, Ignacio (ed.). Constituciones en la sombra. Proyectos constitucionales españoles (1809-1823). Madrid: Centro de Estudios Político Constitucionales-Itinere, 2014 [en premsa].

Roca Vernet, Jordi. "'Del liberalismo exaltado al democrático a través de las sociedades patrióticas (1820-1854), una forma de sociabilidad liberal popular". A: Arnabat, Ramon i Duch, Montserrat (ed.). Sociabilidades en la Historia Contemporánea de España. València: Publicacions de la Universitat de València, 2014 [en premsa].

Roca Vernet, Jordi. "From the Cortes to the Cities, Exercising and Representing National Sovereignty. Barcelona during the Trienio Liberal (1820-1823)". A: Roberts, Stephen G. H. and Sharman, Adam (ed.). 1812 Echoes: The Cadiz Constitution in Hispanic History, Culture and Politics. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp. 130-149, ISBN: 978-1-4438-4671-4.

Roca Vernet, Jordi. "Representar y celebrar el proceso de construcción nacional". A: Gabriel, P.; Pomés, J.; Fernández, F. (dir.). España Res publica. Nacionalización española e identidades en conflicto (siglos XIX y XX). Granada: Editorial Comares, 2013, pp. 3-9, ISBN: 978-84-9045-086-4.

Roca Vernet, Jordi. "Las plazas y la representación de la nación liberal, Barcelona 1820-1857". A: Gabriel, P.; Pomés, J.; Fernández, F. (dir.). España Res publica. Nacionalización española e identidades en conflicto (siglos XIX y XX). Granada: Editorial Comares, 2013, pp. 11-23, ISBN: 978-84-9045-086-4.

Roca Vernet, Jordi. "Demasiados parlamentos y solo unas Cortes: la representación del pueblo el Trienio Liberal". Diversos autors (ed.). Claves del mundo contemporáneo. Debate e investigación. Actas del XI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Granada: Editorial Comares, 2013, ISBN: 978-84-9045-089-5.

Roca Vernet, Jordi. "La génesis del liberalismo catalán en las Cortes de Cádiz: diputados, comisionados, empleados públicos y comerciantes". A: Repeto, Diana (coord.). The Cortes of Cádiz and Parliamentary History / Las Cortes de Cádiz y la Historia Parlamentaria. Cadis: International Comission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2012, pp. 505-516, ISBN: 978-84-9828-388-4.

Roca Vernet, Jordi. "Lectura catalana de la Constitució de 1812: una proposta federalitzant del liberalisme moderat a Catalunya durant el Trienni Liberal". A: Arnabat, Ramon i Gavaldà, Antoni (ed.). Història Local. Recorreguts pel liberalisme i el Carlisme. València: Afers, 2012, ISBN: 978-84-92542-68-00.

Roca Vernet, Jordi. "Biografías: -Josep Bagés y Oliva; -Joaquim Busquets; -Josep Elías y Busquets; -Juan Antonio Llinàs y de Ortiz, -Genís Quintana y Ferrer, -Josep Roviralta Isern, -Marià Rubinat y de Papiol, -Ramon Salvató de Esteve, -Agustí Torres". A: Diccionario Biográfico de Parlamentarios espanyoles (1820-1854). Madrid: Cortes Generales, 2012, Edición digital, ISBN: 978-84-7943-429-8.

Roca Vernet, Jordi. "Una sola nación con múltiples historias nacionales. La nacionalización de los ciudadanos a través de los discursos históricos del primer liberalismo catalán", Esteban de Vega, Mariano i de la Calle, M. Dolores (eds.). Procesos de nacionalización en la España Contemporánea. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, pp. 19-46, ISBN: 978-84-7800-160-6.

Roca Vernet, Jordi. "Biografías: -Barón de Castellet, (Vol. 1, pp. 173-176); -Francisco Morros y Cibila, (vol. 2, pp. 693-696); -Francisco de Papiol y de Padró, (Vol. 3, pp. 137-140); -Benito Plandolit y Gustá, (Vol. 3, pp. 203-206); -Ramon Sans de Barutell, (Vol. 3, pp. 490-492); -Tomás Spa y Torner, (Vol. 3, pp. 580-582)". A: Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles. Cortes de Cádiz, 1810-1814. Madrid: Cortes Generales, 2010, ISBN: 978-84-7493-386-4.

Roca Vernet, Jordi. "Emilia Duguermeur de Lacy, un liderazgo femenino en el liberalismo español". A: Castells, Irene; Espigado Gloria i Romeo, M. Cruz (ed.). Las heroínas de la guerra de la independencia. Madrid: Cátedra, 2009, pp. 367-393, ISBN: 978-84-376-2575-1.

Roca Vernet, Jordi. "La identitat catalana en la construcció de la nació liberal espanyola durant el Trienni liberal (1820-1823)". A: Casassas, Jordi (ed.). Les identitats a la Catalunya contemporània. Barcelona: La Galerada, 2009, pp. 147-170, ISBN: 978-84-96786-25-7.

Roca Vernet, Jordi. "De la democràcia a Napoleó. Les grans aportacions dels exiliats italians al discurs polític liberal del Trienni Constitucional". A: Moliner, Antoni (ed.). Ocupació i resistència a la Guerra del Francès, 1808-1814. Barcelona: Generalitat de Catalunya i Museu d'Història de Catalunya, 2007, pp. 625-637, ISBN: 978-84-393-7594-4.

Roca Vernet, Jordi. "La sociabilidad del Trienio Liberal en Barcelona: foros de educación política y de adoctrinamiento constitucional". A: Cantos, Marieta (ed.). Redes y espacios de opinión pública. XII Encuentros de la Ilustración al Romanticismo, 1750-1850. Cádiz, América y Europa ante la modernidad. Cadis: Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2006, pp. 481-494, ISBN: 978-84-9828-036-4.

Roca Vernet, Jordi. "Episodi 4. La Junta Superior de Catalunya i la Guerra del Francès". A: Abelló, Teresa i Simon, Antoni (dir.). Som una nació, de Felip V a Franco, vol. III. Barcelona: Edicions 62, 2006, pp. 76-95, ISBN: 84-297-5846-1.

Roca Vernet, Jordi. "Episodi 3. L'avalot de quintes": A: Abelló, Teresa i Simon, Antoni (dir.). Som una nació, de Felip V a Franco, Vol. III. Barcelona: Edicions 62, 2006, pp. 56-75, ISBN: 84-297-5846-1.