Universitat Rovira i Virgili

Angel Gabriel Belzunegui Eraso

|Alt imatge columna esquerra|

ÀNGEL BELZUNEGUI ERASO

DADES GENERALS : 

Professor titular de Sociologia del Departament d'Història i Història de l'Art a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Doctor en Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i Postgrau en Demografia a la mateixa universitat. Director de la Càtedra d'Inclusió Social de la URV. Com a coordinador d'investigació, ha desenvolupat les competències capdavanteres en la gestió d'equips tant a la direcció d'un grup de recerca de la URV (SBRlab, amb 20 membres) com de projectes de coordinació. Va coordinar un projecte nacional sobre pobresa i gènere que involucrava 6 universitats diferents. Fou el codirector científic del projecte europeu ICUD, en el qual va desenvolupar una metodologia de procediments que els socis internacionals van implementar. També va treballar amb l'equip internacional del projecte Expéditions, amb sociòlegs d'Espanya, França i Polònia. Actualment, és el coordinador científic del projecte Encycopèdie des Migrants, que lidera un equip d'investigadors de França, Portugal i Espanya. Àrees de recerca: estructura, canvi social i  sociologia de la religió.

En l'actualitat és investigador principal de l'Observatori de lluita contra la Pobresa i per la Inclusió Social, organisme col·legiat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la URV per emetre els informes de pobresa de Catalunya amb caràcter anual.


Finalment és el coordinador del mòdul Jean Monnet "The challenges of the European Union in the social agenda: poverty, inequality and social inclusion" per als anys 2017-2020, atorgat per la UE en el programa Erasmus + Programme Jean Monnet Activities, Teaching and research: Modules, Chairs and Centres of Excellence (Referència: 587.861-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-MODULE).

Últimes publicacions:

- Belzunegui Eraso, Angel y Puig Andreu, Xavier (2017). La exclusión social y sus determinantes relacionados con la salud y la discapacidad. ÁreasRevista Internacional de Ciencias Sociales36, 183-196.

- Valls Fonayet, Francesc i Belzunegui Eraso, Angel (2017). L'ocultació de la qüestió del gènere en les estadístiques sobre pobresa. Revista Barcelona Societat21, 65-80.

- Valls Fonayet, Francesc i Belzunegui Eraso, Angel (2017). ¿Están desapareciendo las clases medias en España? Revista Española del Tercer Sector37, 45-72.

- Belzunegui Eraso, Angel; Miralles Amorós, Miguel Ángel & Pastor Gosálbez, M.ª Teresa. (2017). The role of institutional and territorial factors in innovation: the case of the Spanish footwear components industry. Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research, 39, 59-80.