Universitat Rovira i Virgili

Montserrat Duch Plana

|Alt imatge central|

MONTSERRAT DUCH PLANA

DADES GENERALS : 

Catedràtica en Història Contemporània a la nostra universitat. És la membre principal del  grup consolidat per la URV, ISOCAC10- Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània on desenvlupa diverses línes de recerca entre elles: Història de les dones; Política de la memòria i usos publics de la història i Història del temps present: república, franquisme i transició democràtica a Espanya des d'una perspectiva comparada europea. A banda és directora de la col·lecció Atenea, d'Arola Editors, dedicada a estudis de les dones, gènere i feminismes

Últimes publicacions:

 Duch Plana, Montserrat; Arnabat Mata, Ramon. Historia de la sociabilidad contemporánea: del asociacionismo a las redes sociales. Publicacions Universitat de València, 2014, p.9-22.


 Montserrat Duch Plana, Xavier Ferré Trill. Historia de la sociedad contemporánea. Del asociacionismo a las redes sociales.Publicacions de la Universitat de València, 2014, p. 189-207.


ARNABAT MATA, Ramon i DUCH, Montserrat. Historia de la sociabilidad contemporánea: del asociacionismo a las redes sociales. Publicacions Universitat de València, 2014, p.1-207

Duch Plana, Montserrat (coord.); Baena Gallardo, Neus; Ferré Baldrich, Meritxell; Ros Domènech, Mireia; Vilar Altadill, Ester. El gènere de la polis. La trajectòria de les dones en el catalanisme polític. Tarragona: Publicacions URV, Arola, 2013.

Duch Plana, Montserrat. "¿Una modélica transición a la democracia en España (1976-1982)? ¿(Nos) conviene revisitar (resignificar) la transición española a la democracia?". A: Los partidos en la Transición. Las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2013, p. 37-47.

Duch Plana, Montserrat. "La represa democràtica i l'autogovern" a Joaquim Albareda (dir). Catalunya, nació d'Europa 1714-2014. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2013, p. 690-707.

Duch Plana, Montserrat; Ferré Trill, Xavier. "¿Qué tipo de sociabilidad en el postfordismo?". A: VII Congreso de historia social. Madrid, 2013.

Duch Plana, Montserrat. Pròleg del llibre de Moyano Jiménez, Florentí. L'enllumenat públic a la ciutat de Reus (1855-1965). Reus: Centre de Lectura de Reus, Arola Editors, 2013, p. 13-17.

Duch Plana, Montserrat. Pròleg del llibre de Gavaldà, Antoni. Primer franquisme sindical a Tarragona i comarca. Tarragona: Arola Editors, 2013, p. 13-17.

Duch Plana, Montserrat; Carot, T. Història de Tarragona. Vol V. República, dictadura i democràcia. Lleida: Pagès Editors, 2012.

Duch Plana, Montserrat. "Relació de comunicacions". A: ARNABAT, Ramon; GAVALDÀ, Antoni (ed.): Projectes nacionals, identitats i relacions Catalunya-Espanya. Homenatge al doctor Pere Anguera (II). Barcelona: Editorial Afers, p. 389-401.

Duch Plana, Montserrat. "A empentes i rodolons. Els obstacles sexistes en l'accés de les dones a la universitat espanyola". A: PASTOR, Imma (ed): Cent anys de dones a la Universitat. Publicacions URV, 2011, P. 29-40.

Duch Plana, Montserrat; Palau, M.; Toda, A. "Tot pensant històricament el sexe de les nacions". A: Dones i nacions. València: Edicions València, 2011.