Universitat Rovira i Virgili

Enric Olivé Serret

|Alt imatge columna esquerra|

ENRIC OLIVÈ SERRET

DADES GENERALS : 

Enric Olivè és Professor distingit URV i Creador i director de la Càtedra Unesco del Diàleg Intercultural a la Mediterrània, en conveni amb la UNESCO (2006-2020). Ha creat i coordinat diversos màsters com serien: Màster pilot Estudis Culturals Mediterranis 2002-2004; Màster Estudis Culturals Mediterranis (2004-2006)( http://www.mediterraneanculturalstudies.net/); Màster Internacional RelMed (www.relmed.net) (titulació conjunta Université de Paris VIII-St. Denis; UPF; UIB; Université Saint Joseph; URV) (2006-2016); Màster RelMed amb el segell de qualitat de l'Office Mediterraneen de la Jeneusse; Màster Hispano-Francès RelMed 2013-2014

Durant la seva carrera com a investigador i professor ha dirigit unes 30 tesis de les quals 7 estan actualment en desenvolupament.

La  excel·lència en el treball l'ha portat a obtenir distinguits premis. Els més destacats serien: Premi Antoni Agustín de la Diputació de Tarragona (1990); Premi Bonaplata al millor treball publicat sobre Arqueologia Industrial. Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (1993); Premi Gramunt Subiela de noves Tecnologías Aplicadaes a las Ciencies Humanes. (Ajuntament de Tarragona) (1999) i Premio Hispania Nostra 1995 por la Dirección del proyecto de restauración del Circo Romano de Tarragona (1994-1995).

En els darrers 20 anys s'han dedicat molts esforços a la captació de recursos econòmics, per la via dels projectes competitius en especial a nivell europeu i en aliança amb multitud de socis europeus i mediterranis. TOTAL PARTICIPACIÓ CAPTACIÓ RECURSOS ECONÒMICS: 4.994.530,81 € (2001-2016)

Al llarg de 40 anys de dedicació a la Universitat Rovira i Virgili (abans UB) ha pogut fer diverses tasques ciutadanes i científiques que modestament ha contribuït a projectar la URV fora de Catalunya, en especial a l'àrea mediterrània, com ho prova el llistat de 75 acadèmics aportats a la URV com a possibles avaluadors de la tasca acadèmica i científica de la nostra universitat. També ha contribuït a la projecció pública de la URV en les diverses responsabilitats en l'àmbit de Catalunya i de Tarragona, en concret com a regidor d'Urbanisme en el primer consistori democràtic i com a director del Museu d'història i responsable del dossier per la sol·licitud de Tàrraco com a Patrimoni Mundial. Lloc destacat mereix la creació des de la Universitat Rovira i Virgili de la Xarxa d'Universitats EuroMediterrànies EPUF. També la creació i presidència del Centre d'estudis històrics i socials Guillem d'Oliver de Tarragona que agrupa més de 100 professionals i afeccionats de la historia i les ciències socials, la majoria antics estudiants de la URV.