Universitat Rovira i Virgili

Maria Inmaculada Pastor Gosálbez

|Alt imatge columna esquerra|

PASTOR GOSÁLBEZ, MARÍA INMACULADA

Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005) és membre del grup consolidat "Social & Bussiness Research Laboratory de la Universitat Rovira i Virgili. En 2006 va obtenir el Premi del Consejo Económico y Social de España a tesis doctorals amb la tesi "¿La gestión privada en la Administración Pública? El caso de los servicios sanitarios hospitalarios de Cataluña". Actualment és la directora de l'Observatori de la Igualtat de la URV. Ha dirigit i participat en diversos projectes de recerca, tant nacionals com europeus, entre d'altres quatre projectes del Plan Nacional I+D, dos projectes del programa Erasmus +, un mòdul Jean Monnet sobre Integració Europea i Gènere i acaba de finalitzar el projecte G-NET Equality Training Network també dins el programa Jean Monnet. També ha estat investigadora de la Red de Excelencia Género, Ciudadanía y Políticas (GENCPOLIS) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad entre 2015 i 2017. Ha publicat més de 40 articles i més de 60 capítols de llibre o llibres. Ha dirigit cinc tesis doctorals i, en aquests moments, està dirigint altres cinc.

ÚLTIMES PUBLICACIONS: