Universitat Rovira i Virgili

ISOCAC. Història, Societat,Política i Cultura des de Catalunya al món

Directora Montserrat Duch

Grup 2017 SGR 361