Universitat Rovira i Virgili

LAiREM / Literatura, Art i representació a la llarga Edat Mitjana

 Directora: Licia Butta

             Grup 2017 SGR      Grup LAiREM  (IP Francesc Massip, Filología Catalana)