Universitat Rovira i Virgili

Població, fiscalitat i economia de l'Edat Moderna

Director: Josep Fabregas