Universitat Rovira i Virgili

Equip Directiu

|Alt imatge columna esquerra|

Director:

Prof.Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo

Joaquin.ruizdearbulo(ELIMINAR)@urv.cat

Responsable administrativa:

Sra. Eva Ruiz

(+34) 977 559713

Eva.ruiz(ELIMINAR)@urv.cat

Secretari del Departament

Prof.Dra. Anna Serra

Annaisabel.serra(ELIMINAR)@urv.cat

Cap d'estudis Grau d'Història

Prof. Dr. Samuel Sardà

Samuel.sarda(ELIMINAR)@urv.cat

Cap d'estudis Grau d'Història de l'Art i Arqueologia

Prof. Dra. Licia Buttà

licia.butta(ELIMINAR)@urv.cat