Universitat Rovira i Virgili

Grau d'Història de l'Art

Presentació

El naixement del grau d'Història de l'Art s'emmarca en una llarga tradició. L'avala una perllongada trajectòria docent en el context de la Facultat de Lletres. La vida acadèmica, durant tots aquests anys, ha consolidat el mestratge, la dedicació, la recerca i la divulgació de l'art creat tant a les nostres comarques com a l'àmbit global. Els seus interessos se centren no només en les creacions plàstiques generades al territori sinó també en la generalització dels signes i símbols artístics que traspassen totes les fronteres i esdevenen universals.

A les nostres aules volem establir ponts entre els camins de la creativitat i les necessitats reals d'una societat en canvi constant, que requereix múltiples formes d'expressió per explicar-se. Societat, cultura i pensament creuen les seves mirades per reflexionar davant dels poderosos i contundents missatges que ens proposa l'art.

Al llarg dels diferents cursos s'investiguen les bases que cimenten la teoria i la pràctica de les arts, s'analitzen els diversos estils i moviments artístics apareguts al llarg de la història, es descobreixen els sons i les imatges que el cinema, la música, la fotografia o el patrimoni cultural han aportat a la memòria col·lectiva.

La utilitat social de la Història de l'Art queda palesa, avui, en la necessitat de docents, gestors culturals, comissaris d'exposicions, crítics d'art, tècnics de museus, divulgadors en centres d'interpretació, en centres turístics, etc. Hauríem d'afegir àmbits acadèmics com la investigació sobre patrimoni, recerca documental, teoria estètica etc. Tots aquests professionals esdevenen transmissors dels universos creatius del passat, del present i del futur.