Universitat Rovira i Virgili

Conferència "Darrere els passos de Bosch Gimpera. Un projecte arqueològic global per recupe-rar el jaciment de la Gessera de Caseres (Terra Alta)"

Cicle de conferències Tribuna d'Arqueologia 2015 - 2016

Conferenciants: Jordi Diloli, David Bea, Jordi Vilà, Ramon Ferré, Laura Bricio, Elisa Guirao, Ivan Cots, Marc Prades i Helena Sardà

Moderador: Josep Guitart

El jaciment arqueològic de la Gessera (Case-res, Terra Alta) fou descobert a inicis del segle XX per Juan Cabré Aguiló. Pocs anys després, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) es va interes-sar pel lloc i va iniciar-hi treballs arqueològics de la mà de Pere Bosch Gimpera, qui posà al descobert un petit assentament d'època pro-tohistòrica, definit per l'arqueòleg barceloní com "un poblat ibèric format per un carrer, a banda i banda del qual hi ha les habitacions". Acabats els treballs d'excavació, el jaciment va quedar abandonat -que no en l'oblit- fins que el 2014 l'Ajuntament de Caseres va deci-dir recuperar-lo. El GRESEPIA es va fer càrrec de les tasques d'intervenció; l'excavà de nou, el consolidà i n'adequà l'entorn per tal de fer-lo entenedor als visitants.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar