Universitat Rovira i Virgili

Antoni Gavaldà Torrents

|Alt imatge columna esquerra|

ANTONI GAVALDÀ TORRENTS

DADES GENERALS : 

Professor titular d'universitat de Didàctica de les Ciències Socials. Amb docència a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i al Departament d'Història i Història de l'art. Les seves línies d'investigació són les següents: Didàctica de les Ciències Socials, El tractament de la cooperació a l'escola, Cooperació catalana, Sindicalisme  franquista, Associacionisme al segle XX, Processos educatius curriculars,Didàctica de la història local i comarcal i Cooperativisme agrari. És membre del grup ISOCAC (Ideologies i societat a la Catalunya contemporània). 

Línies d'investigació:

ÚLTIMES PUBLICACIONS:

- Antoni GAVALDÀ: Enmig d'un riu desbocat. Josep Piñas Serra. President del Comitè i alcalde de Valls en temps de guerra. Col.lecció Perfils 20. Cossetània Edicions. Valls, 2017. 230 pàgs.

- Antoni GAVALDÀ, Josep Maria PONS-Altés,Víctor GRAU, "Yo colaboro, tú respetas, él ayuda...¿Y nosotros? Miradas del aprendizaje cooperativo en revisión", Ramón MARTÍNEZ MEDINA; Roberto GARCÍA-MORIS; Carmen Rosa GARCÍA RUIZ: Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales.Retos, preguntas y líneas de investigación.Ed. Universidad de Córdoba y Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales.843 pàgs.  

- Antoni GAVALDÀ: Fam de pa i de terra. La col.lectivització agrària a Catalunya. Col.lecció Recerca 36. Publicacions URV. Tarragona, 2016. 236 pàg.

- Antoni GAVALDÀ: La col.lectivització agrària a l'Alt Camp (1936-1939). A la recerca d'una millora socieconòmica. Publicacions URV, Biblioteca Digital 10. Tarragona 2016, 514 pàgs.

- Antoni GAVALDÀ (coord.), Josep M. PONS, Víctor GRAU, Joan CALLARISA, Jacint TORRENTS: El treball cooperatiu: una estratègia per ensenyar i aprendre des de les Ciències Socials. Col.lecció Eina núm. 49. Publicacions URV-Tarragona i UVIC Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya, 2016. 100 pàgs.

- Antoni GAVALDÀ, Josep Maria PONS: "Trabajo cooperativo, valores sociales y 'ciudadanía global', en GARCíA RUÍZ, Carmen Rosa; ARROYO DORESTE, Aurora; ANDREU, MEDIERO, Beatriz: Deconstruir la alteridad desde la Didáctica de las Ciencias Sociales. Educar para una ciudadanía global. Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales (AUPDCS) y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2016, Madrid: Entimema. 701 pàgs.

- GAVALDÀ, Antoni: "La implementació i transformació del cooperativisme agrari al segle XX", a Ignasi ALDOMÀ (ed): Perspectives de l'associacionisme agrari. Col.lecció Espais Rurals 1. Edicions de la Universitat de Lleida. Lleida, 2016. 118 pàgs.

- Antoni GAVALDÀ, Josep Maria PONS-ALTÉS: "La pràctica como base en la enseñanza de las Ciencias Sociales: un laboratorio para el grado de Educación Primaria",  en Investigación en la escuela, Sevilla,  núm. 89, 2016. 86 pàgs.

- Ramon ARNABAT; Antoni GAVALDÀ: "Sociabilidad y asociacionismo como factores de movilización social: El mundo rural catalán entre 1870 y 1980", en Santiago CASTILLO y Montserrat DUCH (Coords.): Sociabilidades en la historia. Los Libros de la Catarata. Madrid, 2015, 238 pág.

- Antoni GAVALDÀ: "Sociabilitats a la Catalunya pagesa: de les col.lectivitats a les Hermandades (1936-1944), a Montserrat DUCH, Ramon ARNABAT i Xavier FERRÉ (Eds.): Sociabilitats a la Catalunya contemporània. Temps i espais en conflicte. Col.lecció Biblioteca Abat Oliva, 296. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 2015. 574 pàgs.

- GAVALDÀ, Antoni, PONS, Josep M.: "Valores sociales invisibles: una investigación sobre la res­ponsabilidad en la participación. Primeros resultados", en HERNÁNDEZ CARRETERO, Ana M.; GARCÍA RUÍZ, Carmen; DE LA MONTAÑA CONCHIÑA, Juan Luis (Editores): Una enseñanza de las Ciencias Sociales para el futuro. Recursos para trabajar la invisibilidad de persones, lugares y temáticas. Universidad de Extremadura y Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales. Cáceres, 2015.

- GAVALDÀ, Antoni: "El rol dels sindicats agrícoles a la guerra. Lluita sindical soterrada (1936-1939)", a Plecs d'Història Local de l'Avenç. Núm. 159. Barcelona, 2015, 16 pàgs.

- PONS Josep Maria, GAVALDÀ, Antoni, CASTILLO, Victoria i  CASTRO. Fabrícia, "La equidad, un valor cooperativo. Perspectivas de mejora educativa", Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 81, octubre-noviembre-diciembre Barcelona, 2015. 86 pàgs.